PRAVILA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

„Kupi šest mlijeka veselih boja i platnena će torba biti tvoja!“


Članak 1: ORGANIZATOR

Organizator promotivne aktivnosti je Dukat d.d., Marijana Čavića 9, 10 000 Zagreb, OIB: 25457712630 (u daljnjem tekstu: DUKAT/Organizator).


Članak 2: NAZIV AKTIVNOSTI

Naziv promotivne aktivnosti je „Kupi šest mlijeka veselih boja i platnena će torba biti tvoja!“ (u daljnjem tekstu: Aktivnost).


Članak 3: SVRHA I TRAJANJE AKTIVNOSTI

Svrha Aktivnosti je nagrađivanje lojalnosti kupaca www.dukatshop.hr-a te poticanje ekološki savjesnog ponašanja kroz promicanje korištenja višekratnih platnenih torbi za kupnju.

Aktivnost se provodi isključivo na www.dukatshop.hr na način da se svakih 6 kupljenih komada Dukat trajnog mlijeka, tetrapak, 1l, 2,8% m.m. s dječjim dizajnom, kupljenih u pojedinačnoj kupnji, nagrađuje gratis platnenom torbom.

Aktivnost traje od 15.3.2021. pa sve do prodaje prvih 600 komada Dukat trajnog mlijeka, tetrapak, 1l, 2,8% m.m. s dječjim dizajnom, najmanje po 6 komada u pojedinačnoj kupnji na www.dukatshop.hr odnosno do potrošnje 100 komada platnenih torbi koje čine Nagradni fond ove aktivnosti.

Svaki pojedinac može sudjelovati u Aktivnosti s više kupnji ili pak u pojedinačnoj kupnji ostvariti pravo na više platnenih torbi, ovisno o količini kupljenih Dukat trajnih mlijeka tetrapak, 1l, 2,8% m.m. s dječjim dizajnom.

Sa svakih 6 kupljenih komada Dukat trajnih mlijeka tetrapak, 1l, 2,8% m.m. s dječjim dizajnom kupac ostvaruje pravo na jednu platnenu torbu.


Članak 4: NAGRADNI FOND

Nagradni fond ove Aktivnosti čini 100 komada platnenih torbi.
Kupac nema pravo tražiti zamjenu dodijeljene nagrade niti zamjenu nagrade za novac. Dostavom nagrade prema utvrđenim pravilima prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema kupcu.
Organizator ne odgovara za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz korištenja nagrada ove Aktivnosti.
Organizator ne snosi nikakve eventualne poreze i/ili obveze izravno povezane s darom.


Članak 5: UVJETI I MJESTO PROVOĐENJA AKTIVNOSTI

U Aktivnosti mogu sudjelovati sve punoljetne i potpuno poslovno sposobne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem na području Republike Hrvatske.

Dostava naručenih proizvoda i nagrada vrši se samo na području Zagreba, na definiranim dostavnim područjima, u skladu s Općim pravilima i uvjetima korištenja Dukat web shopa.


Članak 6: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u ovoj Aktivnosti kupac prihvaća Pravila Aktivnosti te je suglasan da Organizator osobne podatke kupca kao što su: ime, prezime, adresa, OIB (ako ste zaposlenik Organizatora i povezanih društava), datum rođenja, korisnička lozinka, spol, adresa za račun, adresa dostave, kontakt za dostavu (telefon ili mobitel i e-adresa) te ime, prezime, adresa dostave te kontakt (telefon ili mobitel treće osobe za izvršenje dostave (u slučaju odabira navedene mogućnosti), može prikupljati i obrađivati u svrhu provođenja ove Aktivnosti.

Organizator obrađuje osobne podatke kupaca sukladno Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba) te u skladu sa svim pozitivnim propisima iz područja zaštite osobnih podataka koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, po najvišim standardima koje Organizator primjenjuje u svom poslovanju.

Osobni podaci mogu biti dostavljeni izvršiteljima obrade (npr. agencijama za izradu i održavanje mrežnih stranica te pružateljima tehnoloških usluga) koji sudjeluju u provođenju Aktivnosti.
Dostavljeni osobni podaci se obrađuju isključivo prema uputama Organizatora uz poduzimanje svih odgovarajućih mjera u svrhu zaštite i sigurnosti osobnih podataka.

Osobni podaci će se čuvati najviše tri mjeseca nakon završetka Aktivnosti te će nakon toga biti izbrisani.

O načinu obrade osobnih podataka kupac se može detaljnije informirati u Informacijama o obradi osobnih podataka od strane Organizatora (Politika privatnosti i Obavijesti o kolačićima) a koje su dostupne na web stranici. Navedene informacije imaju za cilj pružiti pregled o obradi osobnih podataka te upoznati s pravima u vezi s navedenom obradom, sve u svrhu zaštite privatnosti.


Članak 7: NAČIN I ROK PREUZIMANJA NAGRADE

Organizator će svakom kupcu koji ostvaruje pravo na nagradu dostaviti nagradu zajedno s kupljenom robom na naznačenu adresu dostave odnosno na naznačenom dostavnom području i u terminu koji će kupac odrediti prilikom kupnje na DUKAT web shopu.

Prije dostave, kupac će biti kontaktiran telefonskim putem radi dogovora oko što točnijeg vremena dostave, a unutar dana i termina kojeg je odabrao kupac.
Nakon dogovora oko što točnijeg vremena dostave, kupcu će biti poslana SMS poruka s potvrdom dogovora.

Ukoliko dostava bude neuspjela, Dukat će u istom danu ponovo telefonskim putem nastojati kontaktirati kupca radi dogovora oko novog vremena dostave te će odraditi i drugi pokušaj dostave u istom danu, čak i ako se ne uspostavi kontakt s kupcem.

U slučaju da dostava ne uspije niti nakon drugog pokušaja, kupac nema pravo na povrat novca niti isporuku nagrade niti će biti ponovljenog pokušaja dostave iste narudžbe i nagrade, o čemu će dodatno biti obaviješten elektroničkim putem.


Članak 8: IZMJENA PRAVILA

DUKAT zadržava pravo dopune i izmjene ovih Pravila, o čemu će sudionici biti obaviješteni putem stranice www.dukatshop.hr


Članak 9: MOGUĆNOST PREKIDA AKTIVNOSTI

U slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, Organizator zadržava pravo prekinuti Aktivnost prije roka odnosno ispunjenja uvjeta određenog u ovim Pravilima, a o čemu će kupci biti obaviješteni na mrežnoj stranici www.dukatshop.hr.
U slučaju prekida Aktivnosti organizator se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.


Članak 10: RJEŠAVANJE SPORA

Ugovorne stranke su suglasne da će sve eventualne međusobne sporove proizašle iz ovih Pravila pokušati riješiti mirnim putem, a ako to nije moguće ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.


Članak 11: PRAVILA

Svi sudionici su suglasni s pravilima Aktivnosti.
Glavni tumač ovih pravila je Organizator.
Pravila aktivnosti biti će objavljena na web stranici dukatshop.hr dana 15.3.2021.
Svi sudionici aktivnosti suglasni su s pravilima Politike privatnosti, Obavijesti o kolačićima i Općim pravilima i uvjetima korištenja Dukat web shopa .


DUKAT d.d.
Marijana Čavića 9
10 000 Zagreb

Product added to wishlist
Proizvod dodan za usporedbu.

Kliknite ovdje da biste pristupili usporedbi.