UVODNE ODREDBE


Ovu Politiku privatnosti izdaje Dukat d.d. Zagreb, Ulica Marijana Čavića 9, OIB: 25457712630 (u daljem tekstu: Dukat / Voditelj obrade).


Ova Politika privatnosti sastavni je dio Općih uvjeta i pravila korištenja Dukat webshopa, (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) te, sukladno Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), ima za cilj pružiti Vam pregled o obradi Vaših osobnih podataka, te Vas upoznati i s Vašim pravima u vezi s navedenom obradom, a u svrhu zaštite Vaše privatnosti.


Dukat d.d. Zagreb, Ulica Marijana Čavića 9, OIB: 25457712630 obrađuje osobne podatke pojedinaca sukladno navedenoj Općoj uredbi te u skladu sa svim pozitivnim propisima iz područja zaštite osobnih podataka koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, po najvišim standardima koje Dukat d.d. primjenjuje u svom poslovanju.


1. Službenik za zaštitu osobnih podataka je: NeunAg PRO d.o.o., Zagreb, Hebrangova 27,
e-mail: dpo@neunpro.com


2. Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.


3. Osobni podaci

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca – fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (dalje u tekstu: Korisnik) – izravno ili neizravno. Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam neophodni za svrhu obrade pridržavajući se načela smanjenja količine podataka, zakonitosti, poštenosti, transparentnosti.
Osobni podaci koje prikupljamo su: ime i prezime, e-adresa, OIB (unos podatka OIB-a se odnosi samo na zaposlenike Dukat d.d. i povezanih poduzeća), datum rođenja, korisnička lozinka, spol, adresa za račun, adresa dostave, kontakt za dostavu (telefon ili mobitel i e-adresa) te ime, prezime, adresa dostave te kontakt (telefon ili mobitel) treće osobe za izvršenje dostave (u slučaja odabira navedene mogućnosti).


4. Podatci koje prikupljamo automatski

Kada koristite našu internetsku stranicu, također prikupljamo informacije automatski, od kojih neke mogu biti osobni podaci. To uključuje podatke kao što su postavke jezika, IP adresa, lokacija, postavke uređaja, operativni sustav uređaja, informacije o prijavi, vrijeme korištenja, zatraženi URL, izvješće o statusu, korisnički agent (informacije o verziji preglednika), operativni sustav, povijest pregledavanja, korisnička identifikacija oznaka vanjskih usluga poput društvenih mreža (ako na to pristajete i to izričito dopuštate) i vrsta pregledanih podataka. Također možemo prikupljati podatke automatski preko kolačića. O podacima koje prikupljano putem naših Internet stranica postoji Politika kolačića u kojoj se možete detaljno informirati o navedenom.


5. Izvor osobnih podataka

Dukat osobne podatke prikuplja izravno od korisnika.


6. Svrhe obrade

Vaše podatke koristimo u sljedeće svrhe:

• Izvršavanja ugovora, realizacija procesa kupnje, realizacija procesa dostave,
• Administriranje ugovora s kupcima, fakturiranje
• Odgovaranje na Vaše upite ili pritužbe na proizvode Koristimo vaše osobne podatke kako bismo odgovorili na Vaše upite ili pritužbe na proizvode,
• Marketinške aktivnosti Vaše podatke koristimo i u marketinške svrhe. Vaše osobne podatke u marketinške svrhe možemo koristiti kada ste nam za to dali privolu putem pretplate radi primanja e-obavijesti (newslettera) o našim proizvodima i promotivnim aktivnostima, a koju privolu iskazujete označavanjem za to posebno predviđenog polja kvačicom. Obzirom da Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole, imate pravo u svako doba dana privolu opozvati i to na način kako je to opisano u t. 7. ovih Informacija.
• Praćenje, analiza i poboljšanje Koristimo osobne podatke za praćenje i analizu interesa posjetitelja. Možemo angažirati treću stranu kao izvršitelja obrade da ih provede u naše ime. Možemo podijeliti ili otkriti rezultate takve analize (uključujući treće strane) u anonimnom, skupnom obliku. Koristimo vaše osobne podatke u analitičke svrhe, za poboljšanje korisničkog iskustva i za poboljšanje funkcionalnosti naših mrežnih stranica i profila na društvenim mrežama,
• Vođenje sudskih postupaka


7. Pravni osnov obrade

Vaše podatke obrađujemo temeljem:

• ugovora, sukladno članu 6. stavku 1. točki b) Opće uredbe;
• temeljem zakona odnosno kad je obrada podataka nužna radi poštovanja naših pravnih obaveza, sukladno članku 6. stavku 1. točki c) Opće uredbe
• temeljem privole, sukladno članu 6. stavku 1. točki a) Opće uredbe. Kad osobne podatke obrađujemo temeljem privole, imate pravo u svako doba danu privolu opozvati i to unutar korisničkog računa u rubrici "Informacije" ili se u svrhu opoziva privole možete obratiti na kontakt naveden u točki 13. ovih Informacija, s time da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezinog povlačenja.
• temeljem legitimnog interesa, sukladno članku 6. stavku 1. točki f) Opće uredbe. Kad obrađujemo podatke temeljem našeg legitimnog interesa, vodimo u najvećoj mogućoj mjeri računa o Vašim pravima i interesima te poduzimamo sve odgovarajuće – razumne pravne i tehničke mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako navedena obrada osobnih podataka ne bi narušila pravednu ravnotežu između korisnika i voditelja obrade.


8. Primatelji podataka / kategorije primatelja

Vaše podatke možemo dostavljati nadležnim državnim tijelima kao što su FINA, Porezna uprava itd.

Vaše podatke nadalje možemo dostavljati izvršiteljima obrade koji podatke obrađuju temeljem našeg pisanog naloga i uputa. (npr. agencijama za izradu i održavanje mrežnih stranica i profila društvenih mreža). Izvršitelji obrade podatke obrađuju isključivo prema uputama Dukata jamče za sigurnost i povjerljivost povjerenih im osobnih podataka.

Vaše podatke možemo dijeliti s dostavljačkim tvrtkama samo za potrebe dostave naručenih proizvoda koje Vam šaljemo.

Osobne podatke možemo otkriti i nadležnim tijelima, kao što su tijela kaznenog progona i drugim vladinim tijelima ako je to određeno zakonom ili je strogo nužno za sprječavanje, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare.

Vaše podatke ne dostavljamo neovlaštenim osobama već ih obrađujemo zakonito i pošteno u zakonite svrhe poštujući sva načela iz članka 5. Opće uredbe.


9. Zaštita osobnih podataka

Sve naše mrežne stranice i profili društvenih mreža i partneri primjenjuju razumne mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa i zloupotrebe informacija, uključujući i osobne podatke. Za zaštitu i čuvanje informacija te osobnih podataka koristimo odgovarajuće poslovne sustave i postupke. Također koristimo sigurnosne postupke te tehnička i fizička ograničenja pristupa i korištenja osobnih podataka na našim serverima. Pristup osobnim podatcima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju u poslovne svrhe.


10. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke čuvat ćemo koliko god je to potrebno za ostvarenje svrhe. To znači da ćemo vaše osobne podatke čuvati za vrijeme trajanja ugovora, dok postoji privola korisnika, za vrijeme za koje smo po zakonu dužni čuvati podatke te samo onoliko koliko je to potrebno u okviru našeg legitimnog interesa.
Vaše osobne podatke prikupljene na temelju registracije i ulaska u Nagradni program čuvamo za cijelo vrijeme dok ste registrirani kao korisnik i član Nagradnog programa.
Vaše osobne podatke prikupljene na temelju obrasca za kupovinu čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da bi se upravljalo kupnjom proizvoda koji ste kupili, a što se odnosi i na postavljanje svih mogućih zahtjeva vezano za kupnju proizvoda (povrat proizvoda, prigovori ili zahtjevi).
Vaše osobne podatke prikupljene tijekom Vaše pretplate na naše e-obavijesti čuvat ćemo sve do trenutka Vaše odjave.


11. Automatizirana obrada podataka

Vaše podatke obrađujemo automatiziranim putem bez profliranja u analitičke svrhe. Navedena obrada je u svrhu unaprjeđenja pružanja usluga.


12. Prava korisnika i način ostvarivanja prava

Svaka osoba čije osobne podatke obrađujemo ima pravo na pristup svojim osobnim podacima, kao i pravo na ispravak, promjenu i brisanje osobnih podataka.
Imate pravo uputiti pritužbu na način na koji koristimo vaše osobne podatke, odnosno i pravo uputiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
U slučaju kada upotrebljavamo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući tu privolu u skladu s primjenjivim zakonom, a što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole.
Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neka od prava koja imate u skladu s ovom obavijesti, slobodno nas kontaktirajte na pr@hr.lactalis.com.


13. Točnost / ažurnost osobnih podataka

Pouzdajemo se u vas da ćete se pobrinuti da vaši osobni podatci koje nam vi dajete budu potpuni, točni i ažurirani. Molimo, odmah nas obavijestite o izmjenama ili nepravilnostima vaših osobnih podataka tako što ćete nas kontaktirati na pr@hr.lactalis.com. Obradit ćemo vaš zahtjev u skladu s primjenjivim zakonima.


14. Izmjene / ažuriranje Politike privatnosti

Sve izmjene ove Politike privatnosti biti će objavljene na ovoj mrežnoj stranici kako biste bili u potpunosti obaviješteni o zaštiti privatnosti koju nudimo.


Datum: 1. listopada 2020.

Product added to wishlist
Proizvod dodan za usporedbu.

Kliknite ovdje da biste pristupili usporedbi.